Schiedel AvantSchiedel AVANT - komínový systém s novou generáciou šamotových vložiek. Moderná technológia s jedinečnými vlastnosťami.

Komínový systém Schiedel AVANT je tvorený nosným plášťom z tvárnic z ľahčeného betónu, spojených špeciálnou murovacou zmesou. Vo vnútri tvárnic prebieha stĺpec tvorený tenkostennými profilovanými šamotovými vložkami, spojenými špeciálnym špárovacím tmelom Rotempo.

Štyri armovacie kanáliky v rohoch umožňujú vloženie výstuže a tým zaistenie vyššej stability a statickej bezpečnosti, predovšetkým v nadstrešných častiach komínov.

Výhody:
- vhodný pre rodinné domy a objekty s jedným pripojeným spotrebičom,
- umožňuje “protiprúdovú“ prevádzku – t.j. odvádza spaliny od uzavretého spotrebiča („turbokotla“) a privádza k nemu spaľovací vzduch,
- umožňuje i súprudovú prevádzku – pre klasický spotrebič, keď vzduch prúdi rovnakým smerom ako spaliny – systém zadného odvetrania,
- odolný proti vlhkosti,
- nehlučný, ekologický výrobok,
- odolný proti kyselinám.