SCAN DSA 7

Technické údaje

  • Nominálny výkon: min. - max. výkon : 5 - 8 kW
  • Výhrevnosť: 125 - 300 m3
  • Dymovod: priemer 150 mm