Prespor UniverzalKominový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL tvorí ucelený systém určený k zhotoveniu suchých samostatných komínov s prirodzeným odvodom spalín (voľný ťah).

Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL je vyhotovovaný ako trojvrstvový s keramickou komínovou vložkou, s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien umiestnených v pláśťovej tvarovke z ľahčeného betónu. konštrukcia komínového systému PRESPOR NOV UNIVERZÁL vytvára možnosť zadného odvetrania, ktoré je nevyhnutnou súčasťou likvidácie akejkoľvek vlhkosti vznikajúcej v komíne jednoduchou formou - vysušením.

Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL je určený pre ručnú montáž a je dodávaný po jednotlivých komponentoch podľa návodu na montáž dodávaného s jeho kúpou. Na rýchle a presné založenie komínového systému slúži komínová päta (prefabrikovaný kompletizovaný trojvrstvový dielec komína).

Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL - neoddeliteľná súčasť Vášho kvalitného spotrebiča plynných, kvapalných a pevných palív.

Výhody nového komína

- použiteľnosť pre plynné, kvapalné a tuhé palivá
- zmena vykurovacieho média nevyžaduje dodatočné vyvložkovanie
- jednoduchá a rýchla montáž
- dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- dokonalé odvetranie izolácie
- vysoká odolnosť proti kyselinám a proti náhlym zmenám teplôt
- dokonalá tesnosť komínového telesa, ktorá zaručuje požiarnu bezpečnosť
- minimálne straty trením pri prúdení spalín
- zabezpečený dobrý ťah komína
- bezpečný odvod skondenzovaných vodných pár obsiahnutých v splodinách horenia (hlavne v plynných vykurovacích médiách)
- ľahké čistenie komínového prieduchu
- použiteľnosť pre všetky druhy spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 500°C
- nízka objemová hmotnosť obvodových plášťov 1100-1200kg/m3
- kompletná dodávka všetkých komponentov pre výstavbu komínového telesa