Prespor TurboKomínový systém PRESPOR NOV TURBO tvorí ucelený systém určený k zhotovovaniu spoločných komínov. Poskytuje pripojenie viacerých kondenzačným a nízkoteplotným spotrebičom na plynné palivá typu C4 (potrebná deklarácia vhodnosti od výrobcu spotrebiča) na jeden komínový prieduch.

Garanciou spoľahlivosti odvodu spalín pre všetky pripájané spotrebiče je vytvorenie plynotesného komínového systému PRESPOR NOV TURBO, pozostávajúcej z komínovej vložky vyrobenej z nehrdzavejúcej ocele umiestnenej koncetricky v priestore plášťovej tvarovky z ľahčeného betónu.

Konštrukcia komínového systému PRESPOR NOV TURBO zabezpečuje prívod vzduchu k spotrebiču palív cez komín (spotrebiče nezávislé na vzduchu v miestnosti) čím dochádza k predohrevu spaľovacieho vzduchu a tým k zníženiu spotreby na jeho ohriatie.

Komínový systém PRESPOR NOV TURBO je určený špeciálne pre decentralizáciu vykurovania alebo prípravu TUV.

Výhody nového komína

- použiteľnosť pre plynné, kvapalné a tuhé palivá
- zmena vykurovacieho média nevyžaduje dodatočné vyvložkovanie
- jednoduchá a rýchla montáž
- dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- dokonalé odvetranie izolácie
- vysoká odolnosť proti kyselinám a proti náhlym zmenám teplôt
- dokonalá tesnosť komínového telesa, ktorá zaručuje požiarnu bezpečnosť
- minimálne straty trením pri prúdení spalín
- zabezpečený dobrý ťah komína
- bezpečný odvod skondenzovaných vodných pár obsiahnutých v splodinách horenia (hlavne v plynných vykurovacích médiách)
- ľahké čistenie komínového prieduchu
- použiteľnosť pre všetky druhy spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 500°C
- nízka objemová hmotnosť obvodových plášťov 1100-1200kg/m3
- kompletná dodávka všetkých komponentov pre výstavbu komínového telesa