Leier LTKomínový systém Leier Turbo slúži na pripojenie takých plynových kotlov, kde teplota spaľovania neprevyšuje 200 C. Tento úsporný a bezpečný komínový systém je vhodný najmä pri výstavbe bytových a rodinných domov.

Leier Turbo je trojvrstvový komínový systém, ktorý sa skladá z obvodovej tvárnice z ľahčeného betónu, vnútornej keramickej vložky na odvod spalín špičkovej kvality a vzduchovej medzery medzi nimi pre prívod vzduchu k spotrebiču palív cez komín.

Z toho dôvodu je spaľovacia komora týchto zariadení hermeticky oddelená od miestnosti, v ktorej je zariadenie umiestnené. Spaliny sa nemôžu dostať do priestoru. Takéto riešenie je vhodné v takých objektoch, v ktorých sú inštalované hermeticky uzatvoriteľné okná z dôvodu zníženia tepelných strát budovy. Pri inštalácii klasických spotrebičov palív s otvoreným spaľovaním v takýchto objektoch by bolo nutné vybudovať vetracie otvory na prísun vzduchu pre spaľovanie, ale tieto otvory by v zimnom období zvyšovali energetickú bilanciu objektu. Pri použití daného typu komínového systému vo viacpodlažných budovách je jeho výhoda možnosť napojenia na jeden komínový prieduch viacej spotrebičov palív. Takéto riešenie v značnej miere zvyšuje využiteľnosť pôdorysnej plochy budovy a znižuje aj časovú náročnosť realizácie komínového systému. Určenie potrebného priemeru komína je veľmi dôležité z dôvodu funkčnosti komína. Pred určením priemeru komína je potrebné vedieť výkon a počet spotrebičov, nadmorskú výšku stavby a účinnú výšku komína.

Základný materiál obvodových tvárnic je namiešaný z prírodných surovín, ktoré poskytujú nízku hmotnosť pri dodržaní požadovanej pevnosti. Pridaním keramzitu do tvárnice sa zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti výrobku.

Obvodové tvárnice sú 330 mm vysoké, t.j. na 1m komínu spotrebujeme 3 ks tvárnic. Obvodové komínové tvárnice sa vyrábajú rôznych rozmerov z dôvodu veľkej variability priemerov komínových prieduchov. Tvárnice sa vyrábajú podľa typov pre jednoprieduchové komíny, pre jednoprieduchové komíny s ventilačnou šachtou a dvojprieduchové komíny s ventilačnou šachtou.

Jednoprieduchový komín vyžaduje najmenej miesta a je najviac používaný typ komína.

Jednoprieduchový komín z ventilačnou šachtou je vhodný pre také priestory, kde je potrebné odvetranie priestorov. V takých prípadoch nie je potrebné dodatočná výstavba vetracej šachty, ktorá je súčasťou komínového systému. Vetracia šachta sa môže využiť aj na účely uloženia káblov a iných rozvodov, a to aj po ukončení výstavby bez nutnosti dodatočného vytvorenia stropného otvoru.

Dvojprieduchové komíny sú vhodné tam, kde sú dva vykurovacie systémy. V takom prípade nie je potrebná stavba dvoch samostatných komínov a ďalšou výhodou aj vetracia šachta, ktorá spolu s dvoma komínovými prieduchmi tvorí ucelený systém. Dva samostatné prieduchy, oddelene vetracou šachtou, zamedzujú vzniku prasklín, ktoré často vznikajú postavením dvoch spojených jednoprieduchových komínov.

V dvojprieduchových komínových systémoch sú možné kombinácie všetkých typov komínov značky Leier na akýkoľvek druh paliva.

Vnútornú časť komína LT tvorí šamotová vložka. V komínových systémoch Leier sa používa šamotová vložka nemeckého výrobcu Hart Keramic. Tieto šamotové vložky v súlade s nemeckými tradíciami máju vysokú kvalitu a dlhu životnosť. Šamot ako materiál má dobré akumulačné vlastnosti, je schopný dlhodobo odolávať vysokým teplotám a týmto má dobrú odolnosť voči vyhoreniu.