Leier LSKKomínový systém Leier LSK slúži na napojenie nasledujúcich spotrebičov pre všetky typy palív: krby a pece, atmosférické plynové kotly, kotly na tuhé palivo, kotly na olej a biomasu.

Leier LSK je trojvrstvový komínový systém, ktorý sa skladá z obvodovej tvárnice z ľahčeného betónu, vnútornej keramickej vložky na odvod spalín špičkovej kvality a s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien medzi nimi, ktorá zabezpečuje tepelnú izoláciu komína.

Základný materiál obvodových tvárnic je namiešaný z prírodných surovín, ktoré poskytujú nízku hmotnosť pri dodržaní požadovanej pevnosti. Pridaním keramzitu do tvárnice sa zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti výrobku.

Obvodové tvárnice sú 330 mm vysoké, t.j. na 1m komínu spotrebujeme 3 ks tvárnic. Obvodové komínové tvárnice sa vyrábajú rôznych rozmerov z dôvodu veľkej variability priemerov komínových prieduchov. Tvárnice sa vyrábajú podľa typov pre jednoprieduchové komíny, pre jednoprieduchové komíny s ventilačnou šachtou a dvojprieduchové komíny s ventilačnou šachtou.

Jednoprieduchový komín vyžaduje najmenej miesta a je najviac používaný typ komína.

Jednoprieduchový komín z ventilačnou šachtou je vhodný pre také priestory, kde je potrebné odvetranie priestorov. V takých prípadoch nie je potrebné dodatočná výstavba vetracej šachty, ktorá je súčasťou komínového systému. Vetracia šachta sa môže využiť aj na účely uloženia káblov a iných rozvodov, a to aj po ukončení výstavby bez nutnosti dodatočného vytvorenia stropného otvoru.

Dvojprieduchové komíny sú vhodné tam, kde sú dva vykurovacie systémy. V takom prípade nie je potrebná stavba dvoch samostatných komínov a ďalšou výhodou aj vetracia šachta, ktorá spolu s dvoma komínovými prieduchmi tvorí ucelený systém. Dva samostatné prieduchy, oddelene vetracou šachtou, zamedzujú vzniku prasklín, ktoré často vznikajú postavením dvoch spojených jednoprieduchových komínov.

V dvojprieduchových komínových systémoch sú možné kombinácie všetkých typov komínov značky Leier na akýkoľvek druh paliva.

Pre zabezpečenie komínového ťahu je potrebné mať dobré izolovaný komín. V komínoch typu LSK toto zabezpečuje tepelná izolácia z minerálnej vlny, ktorá je umiestnená v priestore medzi šamotovou vložkou a obvodovou tvárnicou. Tepelná izolácia má hrúbku min. 3cm a je vytvarovaná do oblúku, čo zabezpečuje pozvoľné klesanie teploty šamotovej vložky.

Pre funkčnosť tepelnej izolácie bolo potrebné zabezpečiť odvod vlhkosti z komínového systému. Pre tento účel v komínovej obvodovej tvárnici sú určené kanáliky, v ktorých prúdi vzduch a odvádza vlhkosť nad strechu. Prúdenie vzduchu zabezpečuje vetracia mriežka v spodnej časti komína a vetracie medzery komínovej hlavice.

Vnútornú časť komína LK tvorí šamotová vložka. V komínových systémoch Leier sa používa šamotová vložka nemeckého výrobcu Hart Keramic. Tieto šamotové vložky v súlade s nemeckými tradíciami máju vysokú kvalitu a dlhu životnosť. Šamot ako materiál má dobré akumulačné vlastnosti, je schopný dlhodobo odolávať vysokým teplotám a týmto má dobrú odolnosť voči vyhoreniu.