Leier LKKomínový systém Leier LK slúži na napojenie nasledujúcich spotrebičov pre všetky typy palív: krby a pece, atmosférické plynové kotly, kotly na tuhé palivo, kotly na olej a biomasu.

Leier LK je trojvrstvový komínový systém, ktorý sa skladá z obvodovej tvárnice z ľahčeného betónu, vnútornej keramickej vložky na odvod spalín špičkovej kvality a uzavretej vzduchovej medzery medzi nimi, ktorá zabezpečuje tepelnú izoláciu komína.

Základný materiál obvodových tvárnic je namiešaný z prírodných surovín, ktoré poskytujú nízku hmotnosť pri dodržaní požadovanej pevnosti. Pridaním keramzitu do tvárnice sa zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti výrobku.

Obvodové tvárnice sú 330 mm vysoké, t.j. na 1m komínu spotrebujeme 3 ks tvárnic. Obvodové komínové tvárnice sa vyrábajú rôznych rozmerov z dôvodu veľkej variability priemerov komínových prieduchov. Tvárnice sa vyrábajú podľa typov pre jednoprieduchové komíny, pre jednoprieduchové komíny s ventilačnou šachtou a dvojprieduchové komíny s ventilačnou šachtou.

Jednoprieduchový komín vyžaduje najmenej miesta a je najviac používaný typ komína. Ideálny pre napojenie pecí, šporáku a krbu.

Jednoprieduchový komín z ventilačnou šachtou je vhodný pre také priestory, kde je potrebné odvetranie priestorov. V takých prípadoch nie je potrebné dodatočná výstavba vetracej šachty, ktorá je súčasťou komínového systému. Vetracia šachta sa môže využiť aj na účely uloženia káblov a iných rozvodov, a to aj po ukončení výstavby bez nutnosti dodatočného vytvorenia stropného otvoru.

Dvojprieduchové komíny sú vhodné tam, kde sú dva vykurovacie systémy. V takom prípade nie je potrebná stavba dvoch samostatných komínov a ďalšou výhodou aj vetracia šachta, ktorá spolu s dvoma komínovými prieduchmi tvorí ucelený systém.

V dvojprieduchových komínových systémoch sú možné kombinácie všetkých typov komínov značky Leier na akýkoľvek druh paliva.

Pre správne fungovanie komínov je potrebné, aby komíny boli tepelne izolované pre zabezpečenie komínového ťahu. V prípade komínov typu LK izoláciou slúži vzduchová medzera s uzavretým okruhom cirkulácie. Šamotová rúra odovzdáva teplo do tejto vzduchovej medzery, čo slúži následne ako izolačná vrstva pre komínový systém LK. Šamotová rúra v komínovom systéme LK je vycentrovaná klinmi z minerálnej vlny, ktoré umožňujú aj bezproblémovú cirkuláciu vzduchu.

Vnútornú časť komína LK tvorí šamotová vložka. V komínových systémoch Leier sa používa šamotová vložka nemeckého výrobcu Hart Keramic. Tieto šamotové vložky v súlade s nemeckými tradíciami máju vysokú kvalitu a dlhu životnosť. Šamot ako materiál má dobré akumulačné vlastnosti, je schopný dlhodobo odolávať vysokým teplotám a týmto má dobrú odolnosť voči vyhoreniu.