SLUŽBY

Naše služby poskytuje hlavne v oblasti:
 • dodávky a montáže krbov
 • dodávky a montáže krbových kachlí
 • dodávky a montáže záhradných grilov
 • stavby a vložkovania komínov
 • revízií komínov
 • stavebných prác

  Našu odbornú spôsobilosť dokladujeme našimi osvedčeniami:

  Vyučný list


  Zoltán Duba
  Vyučný list kachliara

  Osvedčenie


  Juraj Duba
  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
  na odborné preskúšanie komínov